Home » Samen Oud » Oranje Fonds zet zich in tegen eenzaamheid
Sponsored

Eenzaamheid is een groeiend probleem, met name onder ouderen. Het Oranje Fonds wil daar iets tegen doen, vertelt directeur Peter Douwes.


Het Oranje Fonds is het grootste sociale fonds van ons land. “Wij staan voor een sociaal verbonden Nederland, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen”, zegt Douwes. “We richten ons onder meer op eenzaamheid, armoede en kwetsbare gezinnen. Er zijn ontzettend veel mensen die zich willen inzetten met goede ideeën en initiatieven. Wij mobiliseren, versterken en ondersteunen die mensen.”

Samen iets ondernemen geeft enorm veel plezier

Eenzaamheid ontstaat onder andere door het verdwijnen van structuren waar mensen elkaar vroeger konden ontmoeten, zoals banken, supermarkten en contacten in de straat. “Daarom spelen buurthuizen nu een belangrijke rol”, legt Douwes uit. “Wij willen daar ontmoetingen faciliteren, bijvoorbeeld met sport- met spelactiviteiten. Zo hebben we in 2018 en 2019 maar liefst 319 initiatieven voor ouderen gesteund.”

Mooie contacten

Momenteel loopt het programma Samen Ouder, met 25 projecten die het Oranje Fonds steunt met geld, kennis en via netwerken. De initiatieven gaan over bijvoorbeeld samen eten, samen bewegen, maatjes bij elkaar brengen, huiskamerprojecten, vervoer en cultuur. “Samen iets ondernemen geeft enorm veel plezier”, verklaart Douwes.

“En dat leidt op een prettige en positieve manier tot gesprekken met elkaar.” Het Oranje Fonds heeft op het thema ouderen en eenzaamheid ook een online serie op social media, genaamd Veel Liefs. Hiermee richt het Oranje Fonds zich op ouderen die sociaal geïsoleerd zijn geraakt na bijvoorbeeld het verlies van de partner. In deze serie wordt opgeroepen om zo’n oudere een kaart te sturen.

Douwes: “Daarmee kun je die persoon een hart onder de riem steken. We hebben al verschillende ouderen kunnen verrassen met honderden of soms wel tweeduizend kaarten. Dat ontroert mensen enorm. En er komen mooie contacten uit voort met mensen die in de buurt wonen. Zo willen we verbinding tussen mensen stimuleren. Want als iedereen er voor een ander is, dan staat niemand alleen.”

Next article