Home » Samen Oud » Uitvaartonderneming met Keurmerk biedt zekerheid
Sponsored

Een uitvaart regelen is altijd aangrijpend en zeker als het om een dierbare naaste gaat. Op zo’n moment is het prettig om met een uitvaartonderneming te werken die het Keurmerk Uitvaarzorg heeft. Ernst Wehrmeijer regelde samen met zijn broer en zus de uitvaart van hun moeder.


Niet het gezelligste onderwerp

“Mijn moeder wilde eerst niets weten van het bespreken van haar wensen, mocht ze komen te overlijden. Maar na enig aandringen is het toch gelukt eind 2018. Dergelijke dingen bespreken is niet het gezelligste onderwerp, maar het is wel belangrijk. Dat geldt niet alleen voor mensen op leeftijd, maar feitelijk voor iedereen.

Het is niet het gezelligste onderwerp om over te praten, maar het is wel belangrijk

Ernst Wehrmeijer

Als de nabestaanden de wensen van de overledene kennen, is het zoveel gemakkelijker om keuzes te maken. Zo’n gesprek is intens, we bespraken bloemen en muziek én ze vertelde dat ze graag thuis opgebaard wilde worden, we hadden géén idee. Moeder overleed totaal onverwacht in januari van dit jaar.”

Aangepaste route

“Toen vonden we het heel fijn dat we haar wensen tijdig hadden besproken, het gaf ons houvast om te weten wat ze wilde. Het bracht ook een zekere rust. We kozen voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg. Gelukkig konden we zelf ook veel doen, we zochten de bloemen uit voor het bloemstuk en ontwierpen zelf kaarten en de tekst. De uitvaartverzorger vond het in eerste instantie wat lastig om dit uit handen te geven, maar gaf ons toch het vertrouwen en adviseerde ons hierin.

Daarnaast regelden we heliumballonnen voor de kleinkinderen als moeder uit huis werd gedragen. Ze kreeg ook allerlei persoonlijke spullen mee in haar kist, onder andere het afhaalmenu van de Chinees om de hoek waar ze zo graag en vaak at. De route naar het crematorium ging langs het buurthuis waar ze vaak vertoefde én tot onze verrassing ook langs de Chinees. Zó fijn dat de uitvaartverzorger dit zelf opgepikt had uit onze gesprekken, want we hebben er niet expliciet om gevraagd. Dat was een mooi moment. En ook dat een medewerker vanaf huis voor de rouwauto bleef lopen tot de Chinees, maakte veel indruk op ons. Het zijn zulke extra dingen die deze verdrietige tijd speciaal maken.”

Alles wat we besproken hadden, stond in het draaiboek

Alles conform afspraken

“De uitvaartverzorger had in de periode voor de crematie elke dag contact met ons. Om te checken hoe het met ons ging en om beslissingen door te nemen. Sommige dingen moesten we direct beslissen, andere konden even wachten.

De dag voor de uitvaart kwam hij langs met het draaiboek. Dat is een belangrijk document bij een uitvaart. Alles wat we besproken en beslist hadden, stond erin. De uitvaart zelf was ook perfect geregeld. Omdat er nogal wat sprekers waren en een kleinzoon zelf een lied wilde zingen, adviseerde de uitvaartverzorger om ruim de tijd te nemen. We vertrokken ook ruim op tijd uit moeders huis en echt, dat geeft rust.

We hebben geen moment een gehaast gevoel gehad en alles is conform de afspraken geregeld. Mijn moeder had voor de kleinkinderen altijd glacé koeken en die waren er ook na afloop van de dienst. Het zijn dergelijke dingen die het voor ons als nabestaanden speciaal maken. Zo had zij het gewild en zo is het ook gebeurd.  Dit heeft onze onderlinge verbondenheid versterkt en gaf ons energie en kracht.”

Veel mogelijkheden

“Natuurlijk praten we thuis ook over onze eigen uitvaart, want we weten nu hoe belangrijk dat is voor de nabestaanden. Ik denk dat keuzes nu vooral afhangen van de levensfase waar je je in bevindt. Nu ik nog relatief jong ben, laat ik de keus voor begraven of cremeren bij mijn vrouw en kinderen, waar zij zich goed bij voelen.

Er kan enorm veel, maar bespreek het met je naasten

Ook willen wij dat onze nabestaanden tijdens de uitvaart ‘het leven vieren’, net zoals wij dat nu zelf doen. Binnenkort gaan mijn schoonouders met mijn vrouw en haar broer in gesprek over hun wensen.  Met name omdat ze hebben gezien wat er bij de uitvaart van mijn moeder allemaal mogelijk was. Het belangrijkst bij het vastleggen van je wensen is ‘doe wat jij wilt’ en niet zozeer wat mogelijk ‘gewenst’ is. Er kan echt enorm veel en de mogelijkheden worden steeds groter, maar maak het bespreekbaar en deel je wensen met je naasten.“

Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartondernemingen met een Keurmerk Uitvaartzorg bieden zes zekerheden:

1. Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

2. Transparante kostenbegroting

De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

3. Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

4. Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers.

In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.

Voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 50% van de uitvaarten wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen. Vanaf 2020 is dit 75%.

5. Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

6. Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Next article