Skip to main content
Home » Feestdagen » SOS Dolfijn helpt walvissen in nood
Dierenwelzijn

SOS Dolfijn helpt walvissen in nood

Dat de omstandigheden in zee voor dieren niet optimaal zijn, is geen nieuws. Gelukkig komen steeds meer organisaties op voor deze dieren. Zo ook SOS Dolfijn, dat zich inzet voor walvissen rondom de Nederlandse kust. Aan het woord is directeur Eligius Everaarts.


Walvissen; wat verstaan we daaronder?

“De term walvis is overkoepelend voor meer dan tachtig soorten grote, in het water levende zeezoogdieren. Hier valt bijvoorbeeld de grote baleinwalvis onder, maar ook de dolfijn en de bruinvis. Bruinvissen komen veel voor rondom de Nederlandse kust en is dan ook het soort walvis dat wij het meest helpen. De naam bruinvis is wat misleidend; het is geen vis maar een klein soort dolfijntje.”

Wat doet SOS Dolfijn voor walvissen?

“Wanneer er een melding komt van een walvis in nood, dan hebben wij de ervaring en ontheffing om hulp te bieden. Wij kunnen het dier terug in zee plaatsen als het nog gezond is, euthanaseren om zijn lijden te beëindigen als hij geen kans meer heeft op herstel, of naar ons opvangcentrum brengen en verzorgen tot het beter is.

Directe hulp bieden is niet het enige wat jullie doen.

“Dat klopt. We creëren ook meer bewustwording in de maatschappij door middel van educatieve programma’s. We informeren mensen over de problemen die zich in de natuur voordoen en wat dit voor gevolg heeft voor dieren. We geven presentaties op scholen en evenementen.

Zijn we niet verplicht hen te helpen?

Soms nemen we de dolfijnambulance mee naar een school. De bruinvis is wat dat betreft de perfecte ambassadeur; elk kind wordt geraakt door dit dier. Dat maakt dat wij onze boodschap goed over kunnen brengen op een speelse manier.”

Waarom is het zo belangrijk om op te komen voor walvissen?

“Allereerst willen wij dieren in nood hulp bieden. Die wens zien wij ook terug in de maatschappij. Daarnaast gaat de mens momenteel niet duurzaam met de aarde om, waardoor wij de oorzaak zijn van veel probleemsituaties waarin walvissen zich bevinden. Ze komen in netten terecht, krijgen vervuilende stoffen binnen en hebben last van geluid onder water.

Zijn we dan niet verplicht hen te helpen? Als je het breder bekijkt is de indirecte manier van hulpverlening door middel van educatie en kennisverwerving ook heel belangrijk. We hopen echt verandering teweeg te brengen in de oorzaak van de problemen voor deze dieren.”

Hoe kunnen mensen SOS Dolfijn helpen?

“Dat kan op verschillende manieren. Uiteraard door middel van donaties, want we zijn een stichting. Maar zeker ook als actief vrijwilliger in de dierzorg of ons educatieve programma. Daarnaast willen we ons in 2019 vestigen in Noord-Holland, waar we een nieuw specialistisch walviscentrum zullen bouwen.

Hier worden de opvangactiviteiten hervat en educatie en wetenschappelijk onderzoek centraal gesteld. Ook daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.”

SOS Dolfijn is trotse partner van het IFAW.

Next article