Skip to main content
Home » Gouden Jaren » Implementatie zorginnovaties vraagt om strategische ketensamenwerking
Sponsored

Innovatieve oplossingen in de zorg kunnen ouderen helpen om langer zelfstandig te wonen en de zorg anders vorm te geven. Maar om echte impact te maken, is vooral een duurzame samenwerking tussen zorgaanbieder en leverancier nodig.  

Duurzaam implementeren kan een proces van een lange adem zijn. Volgens Wang Long Li, oprichter van Tinybots en dementiezorgrobot Tessa, zou de relatie tussen ontwikkelaar en zorginstelling om die reden ‘roloverstijgend moeten worden’. “Relaties zijn nu vaak transactioneel, maar om innovaties beter te implementeren is het belangrijk om naar een strategische relatie toe te groeien”, legt hij uit. “Begin hiervoor met een goed gesprek. Waar wil je samen naar toe? Wat kan je voor elkaar betekenen? En is de ontwikkelaar een partij die strategisch mee kan denken of alleen technologie kan leveren?” Ook is commitment aan beide kanten essentieel meent hij. “Want een innovatieve oplossing kan zorg anders laten werken, maar dan moet de zorgorganisatie er nog wel voor zorgen dat dit in de praktijk mogelijk wordt gemaakt.”

Zelf doen 

Als beide partijen open staan voor samenwerking kunnen zorgproducten bovendien gezamenlijk worden verbeterd denkt Jan-Kees Van Wijnen, bestuurder bij zorgaanbieder TanteLouise en commissielid bij de branchevereniging ActiZ. “Zorginstellingen weten namelijk vaak beter waar het probleem zit, wat werkt en nodig is. En er zijn veel mooie innovatieve voorbeelden, maar grote veranderingen op het gebied van tijd- en kostenbesparing krijg je wel pas als ouderen het met hulpmiddelen zelf kunnen doen en de hulp van een zorgmedewerker op dat vlak niet meer nodig is.”

Impact

Volgens Li is technologie maar de helft van het verhaal. “Echte impact wordt gemaakt als er in verschillende fasen van het implementatietraject duurzame samenwerking is: dus in de pilot opschaling en borging.” Heel belangrijk is dat er organisatiebreed draagvlak wordt gecreëerd. “Samen laten we zien waar de besparing zit voor de zorgverzekeraar, waar voor de zorgmedewerkers de winsten te behalen zijn en waar voor de client de kwaliteit van leven verbetert. Maar het is ook essentieel om als industrie samen stappen te zetten. Hoe kan je dus gezamenlijk meerdere bewezen technologieën bij een zorgaanbieder integreren om op die manier een zorgpad te ontwikkelen?”  

Het waarom uitleggen 

Volgens Van Wijnen is het belangrijk om voor een goede implementatie systematisch te toetsen en iedereen mee te nemen in het proces. “Denk voordat je een innovatie wil toepassen in je organisatie goed na of het ouderen daadwerkelijk helpt, medewerkers ontlast en kostenbesparend is. Eenmaal geïntegreerd? Leg dan steeds het waarom van een product uit. Want leiderschapsexpert Simon Sinek zei het al: It starts with why!”

Jan-Kees Van Wijnen

Bestuurder bij zorgaanbieder TanteLouise en commissielid bij ActiZ digitaal denken en doen

Wang Long Li,

Oprichter van Tinybots

Next article