Skip to main content
Home » Gouden Jaren » Onze campagnepartners
Gouden Jaren

Onze campagnepartners

De campagne ‘Gouden Jaren’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

GAIN

GAIN is de branchevereniging voor fabrikanten van hooroplossingen in Nederland. GAIN vindt dat het immense belang van een goed functionerend gehoor en de juiste hooroplossingen en gehoorbescherming nog steeds te weinig aandacht krijgt. Daarom werken zij samen aan de verbetering van de hoorzorg in Nederland.    Goed horen is belangrijk. Cruciaal om voluit te kunnen leven. Toch ervaren veel mensen met gehoorproblemen een drempel op weg naar het dragen van een hooroplossing. GAIN wil dit veranderen. Dat doet GAIN door zich  actief in te zetten voor betere samenwerking en kennisdeling binnen de gehele keten. En door het belang van de consument voorop te stellen. Omdat GAIN vindt dat toegankelijke hoorzorg, snelle behandeling en een op maat oplossing voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn. GAIN zet zich al jaren in om meer bewustheid te vergroten van het belang van goed horen. Met een goed gehoor gaat de kwaliteit van leven significant vooruit en bovendien is het daarnaast belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid. Onbehandeld gehoorverlies wordt in verband gebracht met cognitieve achteruitgang, een verhoogde kans op dementie en valincidenten en eenzaamheid. Als branchevereniging zetten we ons in om de drempel, die veel mensen ervaren om een hoorhulpmiddel aan te schaffen, te verlagen en daarmee de wachttijd, die nu 7 tot 10 jaar is, aanzienlijk te verkorten. Dat begint bij bewustwording van het belang van een optimaal gehoor, ook voordat men toe is aan een hoortoestel. Denk hierbij aan gehoorbescherming en hoorhulpmiddelen die ondersteunen bij specifieke luistersituaties.   GAIN ontwikkelt de Hoorkaart, waarmee we de gehele hoorzorg in kaart brengen. Het doel van deze hoorkaart is een compleet overzicht te bieden van alle mogelijke hooroplossingen en preventiemogelijkheden in verschillende hoorfases in iemands leven. 

VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de grootste verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. De vereniging zet zich dagelijks in voor de missie ‘Iedereen veilig over straat’. Hiervoor activeert zij niet alleen haar beroepskrachten en duizenden vrijwilligers, maar ook het bedrijfsleven en politiek Den Haag. VVN is al vele jaren de grootste aanbieder van praktisch gerichte verkeerseducatie voor de basisschool. Onder het motto ‘Meedoen is makkelijk’ wil de organisatie zoveel mogelijk mensen laten participeren met als doel een veiliger verkeer.   

DVN

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van mensen met diabetes. Word lid van DVN en profiteer van alles wat wij onze leden bieden. Zoals deskundige hulp van onze Ledenservice, kortingen op diabeteshulpmiddelen en (zorg) verzekeringen, activiteiten bij jou in de buurt en ons magazine Diabc vol informatie, ervaringsverhalen en tips. Kom ook op voor de belangen van mensen met diabetes. Met je inzet als vrijwilliger, door lid te zijn of met een (extra) gift. Bekijk alle mogelijkheden op www.dvn.nl/help-mee of bel 033 – 463 05 66.

Rover

Reizigersvereniging Rover is dé stem van de reiziger in het openbaar vervoer. Wij weten wat er bij de reiziger speelt en kaarten dit aan bij vervoersbedrijven, overheden en via de media. Wij zetten ons in voor goed openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief voor auto en vliegtuig. Ons ideaalbeeld is een samenleving met comfortabel, betaalbaar, betrouwbaar en hoogfrequent openbaar vervoer waarmee mensen sneller en voordeliger op het werk zijn dan wanneer zij met de auto in de file staan. Zo houden wij onze samenleving in beweging en sparen we het milieu.   

ANBO 

ANBO is een vereniging van, voor en door leden. Leden helpen elkaar, delen informatie en ervaringen. Sinds de oprichting in 1900 behartigen we de belangen van ouderen. Anno 2023 doen we dat op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid. ANBO biedt leden op deze onderwerpen informatie, advies en ondersteuning. We brengen mensen bij elkaar door ons ontmoetingstrefpunt. En we werken nauw samen met de andere (ouderen)organisaties als dat nodig is. ANBO is uw bondgenoot voor lang en gelukkig leven.   Het klinkt als een sprookje. Een lang en gelukkig leven. Maar menig sprookje eindigt niet voor niets met die wens. Want dat is wat we allemaal wel willen. En het kan! In ieder geval veel beter dan nu. Maar dan moeten we in onze samenleving wel totaal anders naar ouderen gaan kijken. En onze samenleving er nu echt op gaan inrichten. Ouderenbond ANBO gaat die strijd aan.   Leden helpen in ons werk als belangenbehartiger voor senioren. We staan leden bij met het ANBO Adviesteam, want het lijkt soms wel of het leven steeds ingewikkelder wordt. Hoe zit het nu precies met uw AOW, pensioen, belasting, zorg of huishoudelijke hulp? Wij staan voor u klaar met advies én hulp bij vragen over deze onderwerpen. Tot slot profiteert u als lid van de vele voordelen die wij geregeld hebben en kortingsacties bij onze partners. 

Next article