Home » Kracht van Nederland » Laden maar! Hoe Nederland pioniert in de elektrificatie van Europa
Sponsored

Waterwerken, fietsen en dijken, daar staat Nederland om bekend. Maar ook qua elektrisch rijden en dan vooral het (uitrollen) van de laadinfrastructuur lopen we in Europa voorop. CEO Mathieu Bonnet van het Nederlandse bedrijf Allego vertelt welke kansen dat biedt.

Waarom kiezen steeds meer Nederlanders voor een elektrisch voertuig (EV)? 

“Het is duurzamer en vele malen milieuvriendelijker. Maar zeker ook beter voor de portemonnee; op elektriciteit rijden blijkt al snel een derde tot twee derde goedkoper dan diesel of benzine. En die prijzen zullen nog meer gaan dalen. Nog een voordeel van elektrisch rijden: het wordt als meer ontspannen ervaren, doordat er minder vibraties in voertuig resoneren en het dus veel rustiger rijdt. Daarbij is Nederland perfect voor ‘stekkerauto’s’: ons land is een klein maar dichtbevolkt land en we leggen relatief kleine afstanden af. Dát, in combinatie met een ontzettend goede laadinfrastructuur vergeleken bij de rest van Europa, aangevuld door een goede energie-infrastructuur. Niet zo wonderlijk dus dat steeds meer mensen de switch maken.” 

Hoe wordt de infrastructuur ingericht – dan wel aangepast – op meer en meer elektrische auto’s? 

“De afgelopen tien jaar is het aantal elektrische en hybride auto’s gestegen met 38%. Dat percentage zal de komende jaren alleen groeien. In heel Europa mogen vanaf 2035 geen auto’s meer worden geproduceerd met verbrandingsmotoren. Daar moet je op inspelen. De uitdaging die voor ons ligt: hoe gaan we al die voertuigen simultaan laden, zonder dat het consequenties heeft op de elektriciteitsbalans van het distributienetwerk? Want anders kan er een onbalans ontstaat met black-outs tot gevolg – en daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Allego heeft dit van meet af aan gezien als een uitdaging die we graag aangaan. Wij zijn een openbaar laadnetwerk en zetten ons al tien jaar in voor een slimme laadinfrastructuur. Doordat we zo goed kunnen schalen en veel ervaring hebben, zijn we inmiddels actief in zestien verschillende Europese landen met in totaal zo’n 35.000 oplaadpunten.” 

Waarom is het realiseren van laadinfrastructuur een uitdaging?

“De energiesector wordt gestuurd door heel specifieke en technische wet- en regelgeving. Zowel aan de energiezijde als aan de kant van transport. Hoe vangen we dat op? In de beginperiode was er weinig standaardisatie. Elektrisch vervoer verbindt drie sectoren met elkaar ter ondersteuning (en motivatie) van de EV-bestuurder: transport, energie en digitaal. Deze vervlechting behoeft standaardisering. Gelukkig is dat er nu wel, met name dankzij inspanningen vanuit Nederland. Pionierende bedrijven in ons land hebben zich hard gemaakt voor werkbare protocollen, waardoor Nederland binnen de EU echt wordt gezien als een ‘gidsland’ als het aankomt op energie-infrastructuur.

Nederland kent immers een zeer geliberaliseerd energiesysteem. In de loop der tijd hebben we ons weten te ontvlechten, waardoor er veel ruimte was voor innovaties. En dat passen we nu bijvoorbeeld ook toe als het gaat om elektrisch rijden. Zo wordt het door Nederland opgerichte kennisplatform NKL wereldwijd echt als hét kennisinstituut gezien als het op elektrische voertuigen aankomt.” 

Wat voor innovaties zijn er op het gebied van elektrisch laden? 

“Vanaf 2025 gaat een nieuwe standaard (ISO15118)  in werking voor (nieuwe) elektrische voertuigen, waarbij ‘twee-richtingscommunicatie en laden’ mogelijk is. Energie kan op die manier worden teruggegeven. Dat betekent dat bestuurders kunnen beslissen hóe ze hun elektriciteit gebruiken. Concreet: je kan je elektrische voertuig zo instellen dat niet-gebruikte energie weer voor iets anders kan worden gebruikt. Stel, je laadt ’s nachts je auto op, want je wil de volgende dag naar kantoor.

Op de dag zelf besluit je toch maar thuis te werken en kan je ervoor kiezen om de energie van je opgeladen auto te gebruiken om de was thuis te drogen. Hoe slim is dát? En wat te denken van Plug & Charge? Een laadpaal die jouw auto herkent, weet hoe vol de batterij is en dat er betaald gaat worden, en automatisch begint te laden. Ook kun je er tegenwoordig voor kiezen om snel, langzaam of uitgesteld te laden. Zo is er voor ieder voertuig en voor ieder moment een idee. En het gaat snel in de ontwikkelingen op dit gebied. Je moet als bedrijf aanpoten wil je in de kopgroep blijven.” 

Hoe draagt Allego zijn steentje bij aan slimmer elektrisch laden? 

“We zitten qua elektrisch rijden echt in de driver’s seat. Zo hebben we een eigen EV-Cloud ontwikkeld om onze laadpunten met elkaar te verbinden en de energie-infrastructuur uit te kunnen rollen. We kunnen de energievraag terug- of opschroeven al naar gelang de vraag en het aanbod, zoals een volumeknop op een stereo. Ook dat is slim bijdragen aan een betere energiemarkt, want zo houd je vraag en aanbod in balans. Verder hebben we samen met twee andere Nederlandse energiepartijen de beleidsorganisatie ‘Charge Up Europe’ opgericht. Inmiddels bestaat deze organisatie uit 30 partijen en ben ik daar vanuit Allego dit jaar voorzitter. Charge Up Europe stelt beleidsadviezen op voor overheden om elektrisch rijden makkelijker te implementeren en toegankelijker te maken.”

#keepdrivingforward 

Next article