Home » Samen Oud » Houd de regie over je leven én je levenseinde
Onnodige lijdensweg

Houd de regie over je leven én je levenseinde

Dokter houdt hand vast van oude patiënt.
Dokter houdt hand vast van oude patiënt.

Veel mensen hebben van alles geregeld voor later. Wij denken aan het opbouwen van een goed pensioen en vrijwel iedereen heeft een testament. Wat mensen vaak niet hebben, is een wilsverklaring. Wat wil je dat er gebeurt als leven lijden wordt?


In je schriftelijke wilsverklaring geef je duidelijk aan wat je wel of juist niet wil. “Het is verder heel belangrijk om met je partner, je familie en je kinderen te praten over wat je wilt als je erg ziek wordt of al erg ziek bent en je weet dat je niet meer beter kunt worden”, stelt Agnes Wolbert, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.

Agnes Wolbert

Praat over je levenseinde met je naasten en je huisarts

Agnes Wolbert (directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde)

“Daarnaast is ook een gesprek met je arts van groot belang. Je huisarts kent je geschiedenis en zal in je patiëntdossier opnemen wat jouw wil is. En als je die boodschap regelmatig herhaalt, weet je arts dat het geen opwelling is maar dat er echt sprake is van een weloverwogen besluit.”

Vrijwillig levenseinde

De Nederlandse euthanasiewet biedt mensen de mogelijkheid om in overleg met hun arts, en na een gesprek met een tweede arts, euthanasie te krijgen als sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. “Wat wij mensen altijd vertellen, is dat er meer mogelijkheden zijn om te sterven”, vertelt Wolbert. “Euthanasie is een vorm van een vrijwillig levenseinde.

Daarnaast kun je denken aan palliatieve zorg, palliatieve sedatie, een behandelverbod waarbij je aangeeft dat je geen levensverlengende behandelingen wil en zelfs aan zorgvuldige zelfdoding. Tijdens gesprekken met mensen die vragen hebben over een vrijwillig levenseinde geven wij informatie over alle mogelijkheden die de wet biedt.”

Geen onnodige lijdensweg

Praten over wat je wilt als het leven lijden wordt, is moeilijk. “Het is heel confronterend om na te denken over je eigen dood of over de dood van je vader, je moeder, je geliefde of je kind. Toch is het goed om er wel, en liefst niet pas op het laatste moment, over te praten. Je wilt als het eenmaal zover is niet dat er vragen bestaan over wat iemands wil is.

Een goede wilsverklaring geeft ook rust

Bovendien kan samen praten over de dood ook heel veel rust geven. Je weet dan immers dat er geen sprake hoeft te zijn van een onnodige lijdensweg. Je weet dat jij als patiënt de regie hebt over je leven en over je levenseinde.”

Meer informatie is te vinden op de website van de NVVE: www.nvve.nl.

Next article