Skip to main content
Home » Slim Wonen » Slim laden met dynamische energiecontracten
Sponsored

De maatschappij elektrificeert steeds meer. Dat is ook nodig voor een duurzame toekomst. Maar dat heeft wel gevolgen voor het stroomnet. Dat zit behoorlijk vol. Ook energieprijzen zijn hoog. Slim laden biedt een uitkomst. 

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is in een stroomversnelling gekomen door uitdagingen als corona en de confrontatie met onze afhankelijkheid van energie van andere landen, zoals Rusland. Dat weet ook Thomas Hulshof, oprichter van Frank Energie. Hij werkt al zo’n twintig jaar in de energiesector en zit al jaren op de eerste rij bij de veranderingen in het energielandschap.   

Dynamische contracten 

“Die energiecrisis heeft de roep om dynamische energiecontracten alleen maar luider gemaakt. Energieprijzen zijn hoog en dit soort contracten helpt de pijn in de portemonnee te verzachten”, deelt Hulshof. Hoe dat werkt legt Hulshof uit. “Met een dynamisch contract kun je bijvoorbeeld slim je elektrische auto opladen. De stroomprijs op de stroombeurs (EPEX) verandert elk uur en door je auto op te laden op de goedkope uren met een ‘slimme lader’ kun je veel besparen.” 

Dus in tegenstelling tot variabele contracten, waar stroomprijzen per maand of half jaar worden vastgesteld, worden stroomprijzen in dynamische contracten per uur berekend. “Dit betekent dat je het beste stroom afneemt op momenten dat er een energieoverschot is en prijzen laag zijn. Je kunt dat wasje misschien best een uurtje later draaien, of de vaatwasser op een ander moment aanzetten. Voor het laden van je auto betekent het dat software achter een slimme lader regelt dat je auto op de gunstigste momenten wordt opgeladen. Is er een piekuur? Dan stopt het laden. Is er een overschot? Dan wordt het laden hervat.” 

Voordelen van dynamische contracten 

Dat slimme laden zorgt voor een kostenbesparing. Maar dat is niet het enige voordeel van een dynamisch contract. Hulshof: “Tuurlijk is het financiële doel belangrijk. Maar belangrijk is ook dat je met slim laden meer groene stroom afneemt. Je neemt het overschot aan opwek door duurzame bronnen af. Daarnaast help je het overvolle stroomnet te ontlasten.” 

Het huidige stroomnet is namelijk gebouwd voor het oude energiesysteem. De laatste jaren zijn er op datzelfde net duurzame bronnen toegevoegd. De extra opwek van wind- en zonne-energie kan het net vaak niet aan. Dat zorgt ervoor dat we veel duurzame energie ongebruikt verliezen. “Daarom is het zo belangrijk om met slim laden ook het energienet weer in balans te brengen. We hebben ruimte voor die extra energie, alleen niet als iedereen op hetzelfde moment stroom afneemt. Door verbruik te verspreiden kunnen we beter gebruik maken van duurzaam opgewekte energie. Want als we het net namelijk willen verzwaren, dan zijn we tien jaar verder. Wat doen we dan in de tussentijd?” 

Energie verhandelen op energiemarkten 

Voor die onbalans op het net is ook een onbalansmarkt. Het verschil met de EPEX-markt is dat energieprijzen hier op de dag zelf bepaald worden, waar dat op de EPEX-markt een dag van tevoren gedaan wordt. “Stroomprijzen op de onbalansmarkt zijn een stuk volatieler.”  

Daarnaast kan energie ook verhandeld worden op de congestiemarkt. Die wordt door lokale netbeheerders bestuurd. “Netbeheerders zullen straks prijsprikkels afgeven om lokaal de netcapaciteit te beïnvloeden. Daar zal Frank Energie ook gebruik van maken.” 

Met de slimme laadoplossing van Frank Energie kan er geprofiteerd worden van alle markten. “De voornaamste toepassing blijft de EPEX-markt. Maar sturing op de onbalans- en congestiemarkt wordt steeds relevanter om het maximale voordeel voor onze klant te behalen. Daarom is aansluiting op de andere markten zo belangrijk. Door gebruik te maken van geavanceerde software, een soort virtuele stroomcentrale, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie, wordt op iedere minuut de optimale laadstrategie voor jouw lader bepaald. Als klant kun je dat allemaal terugzien in een app. In de toekomst is het plan om dit niet enkel voor auto’s beschikbaar te maken, maar ook voor bijvoorbeeld warmtepompen en alle apparatuur die stroom vreet in huis.” 

Next article