Skip to main content
Home » Smart Living » SVVE: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars
Smart Living

SVVE: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. De subsidie is bedoeld voor VvE’s om de subsidie VvE verduurzaming aan te vragen. Het is een combinatie van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s en Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 is het totale budget voor deze VvE subsidies € 48.5 miljoen voor subsidies energieadvies en verduurzamingsmaatregelen en 10 miljoen voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur.

De SVVE bestaat uit vier onderdelen:

 • Subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies
 • Subsidie voor isolatiemaatregelen
 • Subsidie duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet
 • Subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur

Belangrijke voorwaarden SVVE

 • De vereniging heeft minstens 1 koopwoning met een eigenaar en bewoner.
 • De VvE moet de aanvraag voor de verduurzamingsmaatregelen indienen voor de start van de renovatie.
 • Het indienen van de subsidie energieadvies en/of onderzoeken dien je in één keer achteraf in.
 • Het oplaadpuntenadvies moet ook achteraf worden ingediend. Basislaadinfrastructuur vraagt de VvE aan vóór de uitvoering start.
 • De eigenaren én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen.
 • De VvE kan 1 isolatiemaatregel nemen hiervoor is de subsidie maximaal 15 % van de isolatiekosten, neemt de VvE minimaal 2 isolatiemaatregelen of een combi van 1 isolatiemaatregel met bijvoorbeeld een warmtepomp dan is de subsidie maximaal 30%.
 • De VvE laat alle maatregelen uitvoeren door een bouwbedrijf.
 • De verduurzamingsmaatregelen moeten binnen 2 jaar na de beschikking uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • De uitvoering van een Zeer energiezuinig pakket (ZEP) en de centrale aansluiting op een warmtenet moet binnen 3 jaar na de beschikking worden uitgevoerd.
 • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de gestelde minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype.

Belangrijkste wijzigingen SVVE per 1 januari 2024

 • In 2024 is er subsidie voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen.
 • De VvE kan ook subsidie aanvragen voor basislaadinfrastructuur naast de bestaande subsidie oplaadpuntenadvies.
 • Voor monumenten zijn de voorwaarden van de subsidie soepeler. De minimale isolatiewaarden zijn lager en er is subsidie voor voor- of achterzetbeglazing.
 • Er is een bonussubsidie voor biobased isolatiematerialen.
 • Warmtepompen met een label A+ of slechter komen niet meer aanmerking voor subsidie in 2024.

Belangrijkste wijzigingen SVVE per 1 januari 2024

 • In 2024 is er subsidie voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen.
 • De VvE kan ook subsidie aanvragen voor basislaadinfrastructuur naast de bestaande subsidie oplaadpuntenadvies.
 • Voor monumenten zijn de voorwaarden van de subsidie soepeler. De minimale isolatiewaarden zijn lager en er is subsidie voor voor- of achterzetbeglazing.
 • Er is een bonussubsidie voor biobased isolatiematerialen.
 • Warmtepompen met een label A+ of slechter komen niet meer aanmerking voor subsidie in 2024.

Meer informatie

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor de SVVE? Lees hier meer!

Next article