Home » Building your Future » Veel voordelen aan decentrale en schone energie
Schone energie

Veel voordelen aan decentrale en schone energie

Windmolens voor schone energie
Windmolens voor schone energie

Lokaal opgewekte en schone energie die wordt verspreid en afgenomen binnen een coöperatie. Dat is volgens Urgenda de makkelijkste manier om snel het verbruik van woningen en bedrijven te verduurzamen.


De samenleving staat klaar om aan de slag te gaan met verduurzaming, zegt Marjan Minnesma van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid. “Een van die initiatieven binnen de samenleving is het coöperatief opwekken en lokaal afnemen van energie. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Urgenda is medeoprichter van een collectief van zulke coöperaties. Die leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming. Niets doen of zeggen dat het niet kan, is geen optie.”

Marjan Minnesma

Directe leefomgeving van de deelnemers profiteert

Marjan Minnesma

Voordelen

Zonder de decentrale opwekking van schone energie door burgers en bedrijven haalt Nederland zijn klimaatdoelstellingen niet, stelt Minnesma. “Decentrale energieopwekking is noodzakelijk om Nederland te verduurzamen, maar er zitten ook andere voordelen aan. De directe leefomgeving van de deelnemers profiteert via lokale, economische groei en werkgelegenheid. En de sociale cohesie verbetert.”

Decentrale energievoorziening ontlast het elektriciteitsnet en extra investeringen in het net worden vermeden. Bovendien is er geen energieverlies tijdens het transport, aangezien de energie wordt verbruikt op de plaats waar deze wordt opgewekt. “Het collectief heeft ook geen winstoogmerk, wat ze onderscheidt van de andere landelijke spelers”, voegt Minnesma daar aan toe. “Hiermee waait er een frisse wind door het energielandschap, die zorgt voor lagere duurzame energietarieven en een versnelling van de energietransitie.”

Voor verdere versnelling van de transitie heeft Urgenda, samen met ruim zevenhonderd organisaties, op 24 juni het veertig puntenplan gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. Deze veertig maatregelen zijn een handreiking aan de overheid en laat zien dat het mogelijk is om vijfentwintig procent CO2 te reduceren voor eind 2020. “Er zijn nog veel mogelijkheden, als er vaart gemaakt wordt”, aldus Minnesma.

Door en voor huishoudens

Er zijn al burgers die verenigd zijn in een coöperatie. Met duurzame bronnen als zonnepanelen en windmolens in de directe omgeving, wekken zij zelf lokaal 100% duurzame elektriciteit op. Deze elektriciteit wordt weer geleverd aan de inwoners in de regio. “Je kunt dus gewoon zien waar jouw energie vandaan komt”, legt Minnesma uit. “De lokale economie en huishoudens profiteren daar ook nog eens financieel van. Er zijn geen commerciële belangen zoals traditionele energiemaatschappijen die hebben.”

Tarieven kunnen dalen naarmate het collectief groeit

Een coöperatie is echt door en voor de Nederlandse huishoudens, stelt Minnesma. “Binnen ons collectief zien wij dat betrokken burgers het heft in eigen hand willen nemen. De eigen omgeving verduurzamen, maar daar ook echt zelf van profiteren. Als collectief brengen we het terug naar de burgers: we doen het samen en voor elkaar. Het collectief is al vier jaar op rij door de Consumentenbond, Greenpeace, Wise en Natuur & Milieu uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland.”

Geen winstoogmerk

Een burgercollectief hoeft uiteraard geen winst te maken voor grote aandeelhouders. Het verdiende geld wordt weer geïnvesteerd in nieuwe duurzaamheidsprojecten en het verlagen van de energietarieven. “Het is onze intentie om de energietransitie in Nederland te versnellen”, besluit Minnesma.

Je kunt gewoon zien waar jouw energie vandaan komt

“Dit gaat nog sneller wanneer duurzaam nog betaalbaarder wordt. Van de omzet dienen verder alleen de operationele kosten gedekt te worden. Door efficiënt te blijven werken kunnen tarieven dalen naarmate het collectief groeit. Dus hoe meer mensen zich aansluiten des te goedkoper onze energie wordt! Het gaat hierbij over blijvend honderden euro’s per jaar. Het kan!”

Next article