Home » Cultuur & Erfgoed » Natuur en monumenten van Natuurmonumenten
Cultuur en Erfgoed 2019

Natuur en monumenten van Natuurmonumenten

Molen het Noorden
Molen het Noorden
Foto: Eckard Boot

Paddenstoelen in een oude laan op een landgoed. Overwinterende vleermuizen in een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, midden in de duinen. Zo maar wat voorbeelden van natuur die verbonden is met de geschiedenis van ons landschap.

Een landschap dat vrijwel geheel door mensenhanden is gevormd: elke vierkante meter van ons land is wel eens door de mens geploegd, gegraven, geplant, gemaaid of gehakt. “Een merkwaardig complex van natuur en cultuur”, zo noemde Jac. P. Thijsse het Nederlandse landschap in 1937 al. Hij kon het weten, als groot natuurkenner en medeoprichter van Natuurmonumenten in 1905.

Een rijke erfgoedcollectie

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook nu nog in natuurgebieden veel cultureel erfgoed is te vinden. De ruim 360 natuurgebieden van Natuurmonumenten illustreren dat: ze bevatten 1500 historische gebouwen, 400 archeologische sites, 60 buitenplaatsen, 25 eendenkooien en 530 kilometer landschapselementen als houtwallen, singels en knotbomenrijen.

Watermolen in bosrijk landschap
Ons landschap is een merkwaardig complex van natuur en cultuur.

Topsport

Steeds vaker belicht Natuurmonumenten haar rol als erfgoedbeheerder. Net als natuurbeheer is ook erfgoedbeheer ‘topsport’. Het vereist veel kennis, energie en ervaring. Reden om vaker samenwerking op te zoeken met andere partijen uit het erfgoedveld met als doel uitwisseling van kennis en ervaring.

Geopend wegens restauratie

Natuurmonumenten laat haar erfgoed graag zien. Ook als het gerestaureerd wordt. Sterker nog: júist dan. Tijdens ‘Natuurmonumenten in de steigers’ krijgt het publiek gelegenheid de restauratie van een monument van dichtbij mee te maken. De rondleidingen laten zien hoe intensief een restauratie is en met hoeveel liefde een monument wordt behouden voor toekomstige generaties.

Het zit al in de verenigingsnaam. Natuur en monumenten. Voor beiden wil Natuurmonumenten ook in de toekomst graag en goed blijven zorgen.

Next article