Skip to main content
Home » Goede Voornemens » De tanden én feiten op een rijtje
Sponsored

Je glimlach is je visitekaartje, luidt het bekende credo. Het is dan ook begrijpelijk dat velen streven naar rechte tanden en een goede mondgezondheid. Slotjesbeugels bieden al decennia lang uitkomst, maar zijn weinig populair op latere leeftijd. Aligners zijn de modernste vorm van tandcorrectie en kunnen tevens verschillende tandheelkundige problemen aanpakken. Desalniettemin heersen er vele misvattingen. Dr. Lan Huong Timm van DR SMILE wordt aan de tand gevoeld en scheidt de zin van de onzin.  

Aligners komen niet in de buurt van (de werking van) traditionele beugels  

“Aligners kunnen voor veel orthodontische problemen net zo effectief zijn als een traditionele beugel. Aligners worden gemaakt op basis van een geavanceerd behandelplan en materiaalwetenschap om tanden geleidelijk te verplaatsen. Ze zijn vooral effectief voor milde tot matige gevallen. Er wordt vooruitgang geboekt door voortdurende innovatie en een patiëntgerichte aanpak. Door nauw samen te werken met tandheelkundige professionals wordt ervoor gezorgd dat het traject van elke patiënt op maat wordt gemaakt en nauwlettend wordt opgevolgd voor de beste resultaten.” 

Met aligners kun je alleen esthetische aanpassingen maken 

“Hoewel aligners de tanden weer recht kunnen zetten, kunnen ze ook functionele gebitsproblemen aanpakken. Ze zijn ontworpen om verschillende misvormingen te corrigeren, niet alleen voor cosmetische doeleinden.”  

Aligners zijn oncomfortabel om te dragen tijdens het praten of eten  

“Aligners zijn ontworpen voor comfort en minimale spraakverstoring. Tijdens het eten of tandenpoetsen draag je ze niet, wat het makkelijker maakt in vergelijking met een traditionele beugel.” 


Aligners zijn enkel voor jonge mensen geschikt   

“Aligners zijn geschikt voor volwassenen. De effectiviteit wordt niet beperkt door leeftijd, maar door de aard en complexiteit van de beetanomalie (niet goed op elkaar passende tanden). Volwassen tanden kunnen nog steeds worden verplaatst en gecorrigeerd, in tegenstelling tot de misvatting dat orthodontie alleen effectief is tijdens de kindertijd of adolescentie. Bovendien zijn volwassenen zich meer bewust van het belang van een gezond gebit en de invloed ervan op het algehele welzijn en de esthetiek.” 

Aligners zijn enkel effectief voor lichte gebitscorrecties 

“Aligners kunnen een breed scala aan tandheelkundige problemen behandelen, niet alleen kleine correcties. De geschiktheid hangt echter af van het individuele geval. Hoewel ernaar gestreefd wordt om patiënten zoveel mogelijk te helpen, wordt er altijd prioriteit gegeven aan de gezondheid van de patiënt en de geschiktheid voor behandeling. Het selectieproces omvat een grondig tandheelkundig onderzoek om er zeker van te zijn dat de aligners geschikt zijn voor de specifieke orthodontische behoeften van de patiënt en dat de patiënt binnen het behandelbereik valt.  Als onderdeel van het selectieproces wordt ongeveer 10 tot 15 procent van de patiënten afgewezen en doorverwezen naar orthodontische specialisten als ze buiten ons behandelbereik vallen.” 

Next article