Skip to main content
Home » Goede Voornemens » Onze campagnepartners
Goede Voornemens

Onze campagnepartners

De campagne ‘Goede Voornemens’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Milieu centraal  

Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie. Milieu Central is de praktische gids voor consumenten voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven: Hoe kan ik mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.   

Long Alliantie Nederland 

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen 34 lid organisaties uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. De LAN zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen met de volgende doelen. 1. Terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen. 2. Terugdringen van de ernst van hun ziekte. 3. Terugdringen van het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen. 4.Bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen. 

NRTO 

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC-aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 900 leden.  Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO). 

Nibud 

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Al sinds 1979 ontwikkelen, verzamelen en vertalen ze kennis met het doel te laten zien wat financieel kwetsbare situaties zijn en hoe die verbeterd kunnen worden. Het voorkomen van geldproblemen is het doel.   

Next article