Home » Goedemorgen » Kwart meer slaapproblemen opgespoord door multidisciplinaire aanpak
Sponsored

Lang niet altijd wordt de oorzaak van een chronisch slaapprobleem goed vastgesteld. Neuroloog Raymond Vogels en KNO-arts Martijn Kos, beiden ook somnoloog bij Ruysdael Slaapkliniek, pleiten voor een multidisciplinaire aanpak.

Eén op de vier Nederlanders heeft last van een slaapprobleem, blijkt uit cijfers van het CBS. En dat terwijl voldoende slaap niet alleen bijdraagt aan een betere fysieke en mentale weerstand, maar ook een belang-rijke reset is voor lichamelijke processen zoals de stofwisseling, suikerspiegel en cortisolniveaus. “Zeker bij jonge mensen zie je geregeld dat door stress een slaapprobleem zoals insomnia ontstaat”, legt Vogels uit. “Soms is de trigger van deze stress na een poosje weg, maar blijft de patiënt moeite houden met goed in- of doorslapen, wat natuurlijk gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren.” Volgens hem helpen levensstijl aanpassingen zoals niet meer tot diep in de nacht op een telefoon scrollen, voldoende beweging overdag en ontspanningsoefeningen vaak al goed. Ook kan cognitieve gedragstherapie en eventueel een niet-verslavend slaapmiddel worden ingezet om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Multidisciplinair

Slaapproblemen moeten volgens de officiële richtlijn breed worden onderzocht, maar dit gebeurt in de praktijk niet altijd vanwege kostenbesparing of omdat iemand naar de verkeerde arts is doorverwezen. “Bij een kwart van de patiënten blijkt na een breed onderzoek dat een andere kwaal de boosdoener is. Soms is iemand moe, maar snapt niet waarom. Dan blijkt uit een nachtelijke videoregistratie thuis dat hij slaapwandelt of komt uit een zuurstofonderzoek naar voren dat hij slaapapneu heeft. Om iedereen met een slaapprobleem goed te behandelen is het dus belangrijk om multidisciplinair te onderzoeken.”

Slaapapneu

Martijn Kos, die als KNO-arts vooral patiënten behandelt die snurken of aan slaapapneu lijden, beaamt dat apneu regelmatig over het hoofd wordt gezien en dat breed onderzoek nodig is. “Bij slaapapneu stopt de ademhaling meerdere keren per uur wat een zuurstoftekort veroorzaakt en een verhoogd risico geeft op een hart- of herseninfarct”, legt hij uit. “We denken dat in Nederland 700.000 mensen aan deze aandoening lijden. Soms zijn zij overdag moe, geïrriteerd of somber, maar dat hoeft niet en ook hoort de partner het lang niet altijd, zoals bij snurken wel het geval is.” De kwaal is volgens hem goed te behandelen. “Een speciaal door onze tandarts op maat gemaakt bitje is een veelgebruikte en goede oplossing, maar afvallen bij over-gewicht, stoppen met roken, een operatie van het gehemelte of een speciaal druk-masker behoren ook tot de mogelijkheden. Slapen met een bitje of drukmasker vergt natuurlijk gewenning, maar omdat mensen beter slapen voelen ze zich zowel mentaal als lichamelijk een stuk beter. En daardoor gen ze wél hun leven weer terug.”

Voor meer informatie, ga naar ruysdaelslaapkliniek.nl.

Next article