Skip to main content
Home » Gouden Jaren » De cruciale rol van mondzorg voor kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen
Sponsored

Mondzorg moet een integraal onderdeel zijn van zorgverlening aan kwetsbare ouderen. Dat is dé boodschap van Wim van der Torre, partner en tandarts bij Vitadent. “Nederland is wereldkampioen in preventieve mondzorg, maar laat bij kwetsbare ouderen steken vallen.”  

Mondzorg voor kwetsbare ouderen schiet tekort 

Hoe schieten we tekort? Van der Torre: “We nemen een voorbeeld: mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen heeft mooie tanden en kiezen, wat implantaten en kliksystemen, en gaat regelmatig naar de mondhygiënist. Plots wordt mevrouw wat vergeetachtig en reageert ze wat raar. Na onderzoek blijkt: mevrouw Jansen heeft Alzheimer. Familie, naasten en mevrouw raken in paniek en mevrouw wordt onzeker. Dan ontvangt ze op een kaartje een herinnering van haar controleafspraak. Die gooit mevrouw Jansen zonder slechte intenties weg. Naarmate ze steeds vergeetachtiger wordt raakt ook de thuiszorg betrokken. De zorgverlener vraagt: ‘Gaat het goed met tandenpoetsen?’. Waarop mevrouw nietsvermoedend antwoordt: ‘Ja, ik heb vorige week nog controle gehad.’ Mevrouw vergeet de tandarts, en door automatische archivering vergeet naar verloop van tijd de tandarts haar ook, en de thuiszorgkracht denkt dat alles goed gaat.”  

Nalatige mondzorgverlening heeft consequenties op kwaliteit van leven  

Dit is het verhaal van een half miljoen ouderen in Nederland, waarvan de kwaliteit van het gebit snel achteruit gaat door infecties, ontstekingen, vuil en andere malaise. “Dat terwijl meer en meer uit onderzoek duidelijk wordt dat de kwaliteit van leven drastisch beïnvloed wordt door nalatige mondverzorging. Een oud Latijns gezegde luidt: ‘Waar infectie of ontsteking is, daar moet je die weghalen’. Dat geldt ook voor de mond, waarbij al causale verbanden zijn ontdekt met diabetes en longinfecties, alsook associatieve verbanden met ander leed in het lichaam. Ook op sociaal vlak is een gezond gebit belangrijk: ‘We geven oma maar geen kus meer, omdat ze uit haar mond stinkt.’” 

Meer en meer wordt uit onderzoek duidelijk dat de kwaliteit van leven drastisch beïnvloed wordt door nalatige mondverzorging

Hoe maken we zorgverleners bewust? 

Vitadent draagt met het trainen van zorgverleners bij aan verbetering van mondzorgverlening aan kwetsbare ouderen. “In geneeskundeprogramma’s is er te weinig aandacht voor. Daarom zijn zorgverleners vaak onbewust onbekwaam. Wij maken ze bewust bekwaam. We helpen ze te signaleren wanneer mondzorg nodig is, zodat wij samen met specialisten, verpleegkundigen, familie en wettelijke vertegenwoordigers cliënten kunnen helpen. Ook Orange Health is een voorbeeld van hoe we mondzorg willen verbeteren. Daarin zijn we bezig aan te tonen hoe waardevol het gezond houden van de mond voor de kwaliteit van leven is. Met preventieve interventies kunnen alle narigheden in het gebit worden voorkomen, om het provocerend te zeggen.”

Next article