Skip to main content
Home » Gouden Jaren » Onze campagnepartners
Campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne ‘Gouden Jaren’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

ActiZ 

ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met bijna 500 duizend medewerkers ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen. ActiZ werkt in deze uitdagende tijd aan het mogelijk maken van goede zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, nu en in de toekomst. Zorg die betaalbaar en toegankelijk is en blijft voor iedereen.  

GAIN 

Een goede, slimme hooroplossing bepaalt in hoge mate je kwaliteit van leven. GAIN (DE branchevereniging voor fabrikanten van hooroplossingen) vindt dat het immense belang van een goed horen, de juiste hooroplossingen, hoorhulpmiddelen en gehoorbescherming nog steeds te weinig aandacht krijgen. Om dit te veranderen werken wij samen aan de verbetering van de hoorzorg. Dat doen we door ons actief in te zetten voor betere samenwerking en kennisdeling binnen de gehele keten. Wij informeren consumenten over het belang van goed horen voor het welzijn, de fysieke en mentale gezondheid.  

KNMT 

De KNMT staat voor het recht van iedere Nederlander op een goede mondgezondheid. Dat is meer dan het behouden van tanden en kiezen. Een gezonde mond is namelijk van invloed op je algehele gezondheid en op je persoonlijk welbevinden. Goede zorg voor de patiënt staat of valt met de omstandigheden en voorwaarden waaronder tandartsen en tandartsspecialisten hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen. Ook daar maken we ons sterk voor. Uiteraard in samenwerking met andere mondzorgprofessionals, eerstelijnszorgverleners en andere stakeholders. 

Next article