Home » Gouden Jaren » Positieve gevolgen van het gebruik van hoortoestellen
Gouden Jaren

Positieve gevolgen van het gebruik van hoortoestellen

Rondom het dragen van hoortoestellen bestaan nog altijd de nodige vooroordelen die mensen met gehoorverlies er van kunnen weerhouden om het meeste uit hun gouden jaren te halen. Het dragen van hoortoestellen lijkt veel mensen oncomfortabel, niet iedereen wil publiekelijk toegeven last te hebben van gehoorverlies en schaamte kan een rol spelen in het niet willen dragen van een hoortoestel. De mening van de sociale omgeving speelt daarin soms ook een rol. Niets is echter minder waar. Uit het grootste internationale onderzoek naar gehoorkwesties (EuroTrak) – in 2022 uitgevoerd in Nederland onder ruim 1.300 respondenten – blijkt dat zo’n driekwart van de Nederlandse hoortoesteldragers aangeeft nog nooit belachelijk te zijn gemaakt of te zijn afgewezen vanwege hun toestellen. Het is eerder juist andersom.

Diegenen met gehoorverlies die er niets aan doen en geen oplossingen zoeken voor hun problemen, krijgen juist vaker te maken met sociale uitsluiting omdat ze simpelweg minder goed kunnen deelnemen aan sociale interacties. Het gebruik van hoortoestellen zorgt ervoor dat 95% van de gebruikers aangeeft dat hun leven positief verbeterd is sinds ze deze zijn gaan dragen. Twee derde van alle hoortoesteldragers laat zelfs weten dat ze veel eerder de beslissing hadden moeten nemen om hoortoestellen te gaan dragen. De positieve gevolgen ervan zijn immers in alle facetten van het leven te merken. Goed kunnen communiceren is namelijk altijd en overal belangrijk.

Betere relaties met vrienden en familie en een verhoogde kwaliteit van leven

Beter kunnen horen leidt tot betere relaties met vrienden, collega’s en familie. Persoonlijke relaties zijn de basis van ons leven en als u de mensen om u heen niet meer goed kunt horen en verstaan, gaan interacties in kwaliteit achteruit. Door hoortoestellen te dragen en dus beter te kunnen horen vergroot u letterlijk uw kwaliteit van leven. U kunt bijvoorbeeld weer meedoen aan uitjes met de hele familie, u kunt er weer op uit met uw kinderen en kleinkinderen en u kunt zich bijvoorbeeld, zoals 68% van de hoortoesteldragers aangeeft, prettiger voelen in de drukte van een stad. Alles bij elkaar maken hoortoestellen het leven van mensen met gehoorverlies leuker, makkelijker en bovenal comfortabeler.

Beter kunnen horen leidt tot betere relaties met vrienden, collega’s en familie.’n aan een gezonder leven.’

Een gezonder leven en een betere mentale gezondheid

Niet alleen de interpersoonlijke relaties tussen degene met de hoortoestellen en degenen om hem of haar heen zullen verbeteren. De drager zelf heeft er ook veel persoonlijke voordelen van. Gebruikers geven aan dat ze na het beginnen van het gebruik van hoortoestellen minder vermoeid zijn in de avond, omdat ze minder inspanning hoeven te leveren om mensen te verstaan. Daarnaast ervaren veel hoortoesteldragers een groter gevoel van zelfvertrouwen, veiligheid en onafhankelijkheid en is men positiever over zichzelf. Tevens neemt de slaapkwaliteit toe en ervaart men minder depressieve klachten. Hoewel de meerderheid van de hoortoesteldragers zelf niet de link legt tussen gehoorverlies en gezondheidsproblemen, lijken hoortoestellen wel degelijk bij te dragen aan een gezonder leven.

Communiceren ligt ten grondslag aan elk mensenleven. Hoortoestellen helpen erbij om relaties, alsmede uw eigen gezondheid, te versterken. Ervaart u tekenen van gehoorverlies? Ga vandaag nog langs bij uw dichtstbijzijnde audicien en laat uw gehoor testen.

Next article