Skip to main content
Home » Gouden Jaren » Vitaal blijven: werk aan de winkel
Vitaliteit

Vitaal blijven: werk aan de winkel

Het stokkenvangspel meet de reactiesnelheid van deelnemers aan de Vitaliteitsdagen. Bij diverse stations wordt de fysieke en mentale gezondheid van senioren gemeten.

Hoe is het gesteld met je gezondheid? Waar moet je op letten als je vitaal ouder wilt worden? Op Vitaliteitsdagen wordt aan de hand van meetstations de gezondheid van senioren in kaart gebracht.

Vitaal blijven en gezond ouder worden, dat wil iedereen. Daar hoef je geen bijzondere dingen voor te doen, maar helemaal vanzelf gaat het zeker niet. Je moet in ieder geval weloverwogen bezig zijn met je gezondheid, en weten wat je wel en beter niet kunt doen. KBO-Brabant, met 120.000 leden de grootste seniorenbelangenvereniging van Nederland, wil ouderen bewust maken van hun gezondheid. Op diverse plekken in de provincie organiseert de vereniging samen met zijn afdelingen en lokale zorgaanbieders Vitaliteitsdagen. Op zo’n dag krijgen de deelnemers aan de hand van tests, metingen en gesprekken inzicht in hun gezondheid. Er wordt tijdens deze dagen niet gefocust op de beperkingen maar op wat de senioren nog wél kunnen, en hoe ze dat kunnen verbeteren.

APK van de gezondheid

De Vitaliteitsdagen geven deelnemers een APK van hun gezondheid. Er is aandacht voor fysieke aspecten als stabiliteit, knijpkracht, reactievermogen, conditie, zicht en gehoor. Ook mentale aspecten komen aan bod. Opgeleide vrijwilligers meten de lengte en het gewicht van deelnemers om vervolgens de Body Mass Index (BMI) te berekenen. De BMI geeft een indicatie over een gezond gewicht. Ook gaan deelnemers met een diëtiste in gesprek over hun voedingspatroon. Bij het ouder worden zorgt een goede voeding in combinatie met beweging voor behoud van spierkracht en conditie. Dat helpt om zelfstandig en mobiel te blijven.

Slimme vloer

Spierkracht en conditie zijn met name ook belangrijk om vallen te voorkomen. Of er een verhoogd valrisico is, wordt op een Vitaliteitsdag gesignaleerd met de Smart Floor. Dat is een slimme vloer met sensoren die direct aangeeft of deelnemers een laag, verhoogd of hoog valrisico hebben. Een aanwezige fysiotherapeut geeft vervolgens advies over de opvolging.

Maatschappelijke noodzaak

Het voorkomen van valongevallen bij ouderen bespaart niet alleen onnoemelijk veel persoonlijk leed, maar ook heel veel geld. Valongelukken kosten de gemeenschap jaarlijks meer dan een miljard euro. “In de top vijf van het prioriteitenlijstje van de nieuwe minister van VWS moet het aanbieden van valpreventie aan 65-plussers staan”, vindt Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. “Met het oog op de toenemende druk op de ouderenzorg is het voorkomen van valincidenten een absolute maatschappelijke noodzaak!”

Reactiesnelheid meten

Tijdens de Vitaliteitsdagen worden vrijwilligers ingezet met kennis over het gezond ouder worden, zoals oud-audiciens, oud-fysiotherapeuten, oud-huisartsen en een tandarts-geriatrie. Het populairste meetstation tijdens de gezondheids-APK voor senioren is het stokkenvangspel. Daarmee wordt de reactiesnelheid gemeten. Tien stokken vallen één voor één onverwacht omlaag. Aan de deelnemer de taak om zoveel mogelijk stokken te vangen vóórdat ze op de grond kletteren.

Jong en oud samen

“Het stokkenvangspel is leuk om te doen en trekt altijd veel bekijks”, constateert Marian van Balen van KBO-Brabant. “Kijken naar hoe bedreven deelnemers zijn in het grijpen naar de vallende stokken is heel boeiend.” Het stokkenvangspel werd vervaardigd door leerlingen van de studierichting Technicus engineering van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch. De stokken zijn afkomstig uit een 3D-printer en een vernuftig programma bepaalt het willekeurig vallen van de stokken. Zo komen jong en oud samen, en wordt er eendrachtig gewerkt aan vitaal ouder worden.

Next article