Home » Mooi levenseinde » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne Mooi Levenseinde was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

KBO Brabant 

KBO-Brabant is een zelfstandige vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Met circa 125.000 leden zijn we een van de drie grootste landelijke seniorenverenigingen. Onze 284 lokale Afdelingen zijn het hart van onze organisatie: dáár ontmoeten leden elkaar, doet men samen aan ontspanning, sport, culturele, educatieve en zingevingsactiviteiten en kan men terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Onze Wmo- en Wlz-hulp is uniek in Nederland. Ook op het gebied van pensioenen, wonen, zorg en mobiliteit zijn we zéér actief. En dit alles is mogelijk door de vrijwillige inzet van een grote groep leden. Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief Ons Actueel.

Bureau MORBidee  

 Bureau MORBidee maakt de dood bespreekbaar(der) met kaartspellen, zoals Heeft de dood een kleur? en de Kaartjes van Betekenis. Of met boeken, zoals ‘Ik weet niet wat ik zeggen moet. Hoe praat je over dood, verlies en rouw?’ ANBO  

ANBO is meer dan 120 jaar dé gids voor goed ouder worden. Opgericht in 1900 om te lobbyen voor het inkomen van mensen die te oud waren om te werken. Zo hebben wij er mede voor gezorgd dat de AOW in 1957 werd ingevoerd. Anno 2021 is ANBO de meest invloedrijke belangenorganisatie voor ouderen in Nederland. Wij behartigen de belangen van alle senioren op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen. Voor onze leden zijn wij dé gids voor goed ouder worden door het bieden van informatie, advies, hulp en voordeel op deze drie gebieden. Op de hoogte blijven van ANBO? Klik dan hier.

KBO-PCOB 

KBO-PCOB is de actieve beweging van senioren midden in de samenleving. Met KBO-PCOB kun je samen activiteiten ondernemen en elkaar ontmoeten en ondersteunen. Ook komt KBO-PCOB op voor je belangen. Dit alles doen we lokaal, regionaal en landelijk. Actief en proactief. Door te verbinden en te stimuleren. Met elkaar en voor elkaar.


LECS 

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven wil sterven zijn oorspronkelijke plek teruggeven in ons dagelijkse leven. Om te sterven moeten we ons losmaken van alle aardse vanzelfsprekendheden. Hoe meer we ons daarmee vertrouwd maken, hoe groter de impact is op de wijze waarop wijzelf sterven. 


Next article