Home » Voeding en Dranken » Onze campagnepartners
Onze campagnepartners

Onze campagnepartners

De campagne Voeding & Dranken was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum informeert consumenten over – en stimuleert hen tot een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar praktische adviezen en handige hulpmiddelen. Op die manier informeren we consumenten om gezond, veilig en meer duurzaam te eten en stimuleren we iedereen om betere keuzes te maken. Uitgangspunt is om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te laten zijn. 

FNLI

De FNLI is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De FNLI vertegenwoordigt circa 500 bedrijven (multinational, midcap en mkb) en 18 brancheorganisaties. Met een productieaandeel van 21% in de totale industriële productie, is de voedings- en drankensector de grootste industriële sector in Nederland. Een industrie die zorgt voor 149.000 directe banen, goed is voor 4% van het BBP en daarmee een steunpilaar is van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Zie Monitor Levensmiddelenindustrie 2020.

ProVeg

ProVeg is een internationale non-profit organisatie die werkt aan een transformatie van het wereldvoedselsysteem, door dierlijke producten te vervangen door plantaardige en cellulaire alternatieven. In samenwerking met bedrijven en instellingen, overheden en het publiek versnelt ProVeg de transitie naar een voedselsysteem dat gezond is en duurzaam voor iedereen. De missie is de wereldwijde consumptie van dierlijke producten te halveren tegen het jaar 2040.  Wil je zelf de minderen met vlees? Ga de uitdaging aan met de Veggie Challenge: het online coachingsprogramma van ProVeg. We helpen je graag op weg met gratis tips, recepten en ondersteuning. 

CBL

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is de belangenbehartiger van supermarkten en foodservicebedrijven. Supermarkten en foodservicebedrijven zijn belangrijk in de voedselvoorziening van Nederland. Consumenten doen hun boodschappen bij de supermarkt en vrijwel alle horecaondernemers en cateraars bestellen hun producten bij één van de foodservicebedrijven. Het CBL acteert voornamelijk op de volgende vier hoofdthema’s: gezondheid en voedselveiligheid, duurzaamheid, sterke keten en medewerkers en arbeidsmarkt. Meer weten? 

DAI

DAI: landelijk platform voor en door zorgverleners met huisarts als spin in het web. Van ziekte en zorg naar gezondheid en gezond gedrag, mens en maatschappij. DAI Artsen is een professioneel, informeel en vernieuwend netwerk van en voor artsen en artsen in opleiding. DAI wil artsen informeren, inspireren en faciliteren op het gebied van zorg, welzijn en preventie. Patiënten met chronische aandoeningen hebben vaak met meerdere medisch specialisten te maken, hun huisarts, diëtist, fysiotherapeut, revalidatiearts, thuiszorg etc. Hoe beter deze zorgprofessionals samenwerken rondom de patiënt, hoe beter de patiënt geholpen kan worden. Digitale innovaties, data gedreven zorg, populatiegerichte zorg, het zijn trends die niet te stoppen zijn. Waar het overkoepelend allemaal over gaat is de juiste zorg op de juiste plek, meer aandacht voor het individu en in een bredere context. Dat betekent ook: mensen uit de zorg halen en inzetten op vroegtijdige opsporing van ziekten. DAI gelooft in de in de kracht van kennisuitwisseling. 

Nederlandse Gilder der Biersommeliers 

Het NGBS is het gilde voor gediplomeerde Internationale Biersommeliers. Als je de opleiding volledig hebt afgerond, dan kun je je aanmelden via deze site of een bericht sturen aan één van de bestuursleden. Next article